Kurzy pro děti 2.stupně a středoškoláky

Kurzy jsou vedené zábavnou formou, kdy si děti především pomocí diskusí, her apod. rozvíjejí komunikační dovednosti, rozšířují slovní zásobu i posilují sebevědomí v komunikaci v cizím jazyce. Nezbytnou součástí je i výuka příslušných gramatických jevů. Kurzy jsou vedeny rodilým mluvčím. 

Max. počet dětí ve skupině – 8

 

Výuka začne v polovině září 2018.

 

ÚTERÝ

Mírně pokročilí I., věk cca 6.třída

úterý 14.15 -15.00 hod

Středně pokročilí, věk cca 9.třída a středoškoláci

úterý 16.00 - 17.00 hod

 

ČTVRTEK

Mírně až středně pokročilí - věk cca 9. třída - čtvrtek 16.05 - 17.05 hod

 

PÁTEK

Mírně pokročilí II., věk cca 6.třída, pokročilejší skupina než mírně pokročilí I. v úterý- pátek 14.15 hod